Členství v klubu

Pokud se chcete stát členy našeho klubu vyplňte formulář na této stránce.

Výhody členství v klubu:

-          možnost pořádat turnaje pod záštitou klubu

-          Klubová liga – soutěž o nejlepšího hráče klubu

-          Hráči mají možnost reprezentovat klub při meziklubových turnajích!

-          Nejlepší hráč klubu bude na konci roku oceněn hodnotnými dary!

 

 

Zde je pár informací o členství v našem Poker Clubu:

1. Členem sdružení může být každá fyzická osoba i právnická osoba, která souhlasí s jejími stanovami, dodržuje tyto stanovy a dodržuje usnesení orgánů společnosti

2. Členem sdružení se stává každá fyzická nebo právnická osoba starší 18 let, která zaplatila členský příspěvek a jejíž členství bylo schváleno správní radou sdružení.

3. Členství vzniká dnem přijetí za člena.

4. Povinností členů sdružení je uhradit roční členský poplatek ve výši 300,- Kč.

5. Dokladem členství je potvrzení o členství, vydané výborem.

 

 

Pokud máte zájem můžeme Vám zaslat i stanovy našeho Poker Clubu.

 

Kontaktujte nás

Vyhledávání

Kontakt

Poker Club Slovácko Cihelny 2A
696 01 Rohatec
607 562 867